Tolketeamet

Tolketeamet drives i fællesskab af fire af markedets mest erfarne tegnsprogstolke.

Vi brænder for vores arbejde – både i selve tolkesituationen og når det handler om at yde en god og personlig service.

Alle tolke i Tolketeamet er eksaminerede tegnsprogstolke, og det er vores samarbejdspartnere også.

 

Tolketeamet leverer tolkning i alle situationer. Herunder et udpluk, læs mere her.

• Tolkninger på arbejdspladsen, fx personalemøder, efteruddannelse, opstart i nyt job m.v.

• Sundhedssektoren, fx hospitalstolkninger, fødsler og lægebesøg

• Samtaler med fx psykolog, psykiater eller terapeut

• Møder med alle offentlige instanser, fx på socialforvaltninger og i jobcentre

• Sociale tolkninger, fx familiefester, foredrag og andet

• Teoriundervisning og kørekort

• Uddannelsestolkning

• Kirketolkning –også bisættelser og begravelser

• Retstolkning og politiafhøring

• Konferencer, seminarer og møder i Danmark og udlandet

Pernille J. Clem

Tlf.: 29477764


Eksamineret tegnsprogstolk fra Handelshøjskolen,
København 1996

Gitte Kastoft

Tlf.: 29477963


Eksamineret tegnsprogstolk fra Handelshøjskolen,
København 1992

Mads Zwick Bulken

Tlf.: 29477633

Eksamineret tegnsprogstolk fra Handelshøjskolen,
København 1996

Bente Anker Jørgensen

Tlf. 29477190

Eksamineret tegnsprogstolk fra Handelshøjskolen,
København 1992

Nyheder fra Tolketeamet

Tolkning

Nyhed Nyhed Nyhed Nyhed Nyhed Nyhed Nyhed Nyhed Nyhed

Tolkning

Praktikant Signe Tolketeamets tolke er fra 14. august og 10 uger frem vejledere for en tolkestuderende i praktik. Signe afslutter den 3,5 årige tegnsprogstolkeuddannelse i februar 2018, men skal inden da i den afsluttende eksamenspraktik. Read more…

Tolkning

Det er med kæmpefornøjelse at vi nu kan præsenterer vores helt nye hjemmeside. Hip Hip Hurra