Tolketeamet

Tolketeamet drives i fællesskab af fire af markedets mest erfarne tegnsprogstolke.

Vi brænder for vores arbejde – både i selve tolkesituationen og når det handler om at yde en god og personlig service.

Alle tolke i Tolketeamet er eksaminerede tegnsprogstolke, og det er vores samarbejdspartnere også.

Tolketeamet leverer tolkning i alle situationer. Herunder et udpluk, læs mere her.

• Tolkninger på arbejdspladsen, fx personalemøder, efteruddannelse, opstart i nyt job m.v.

• Sundhedssektoren, fx hospitalstolkninger, fødsler og lægebesøg

• Samtaler med fx psykolog, psykiater eller terapeut

• Møder med alle offentlige instanser, fx på socialforvaltninger og i jobcentre

• Sociale tolkninger, fx familiefester, foredrag og andet

• Teoriundervisning og kørekort

• Uddannelsestolkning

• Kirketolkning –også bisættelser og begravelser

• Retstolkning og politiafhøring

• Konferencer, seminarer og møder i Danmark og udlandet.

Pernille J. Clem

TLF.: 29477764
Eksamineret tegnsprogstolk fra Handelshøjskolen,
København 1996

Gitte Kastoft

TLF.: 29477763
Eksamineret tegnsprogstolk fra Handelshøjskolen,
København 1992