Ring eller sms til os allerede idag - 29477666 eller udfyld formularen her 

Tegnsprogstolkning

En tegnsprogstolk tolker simultant mellem talt dansk og dansk tegnsprog. Tolken er bindeleddet mellem to parter der som udgangspunkt ikke forstår hinanden. Tolken er loyal og upartisk og er tolk for både den døve og hørende.

Tegnsprogstolkning kræver stor koncentration og det er derfor vigtigt at tolken får en pause efter ca. 50 minutters tolkning.

For at tolken kan yde så præcis en tolkning som muligt, er det vigtigt at tolken får mulighed for at forberede sig inden tolkningen. Vi modtager derfor gerne dagsordener og andet materiale på tolketeamet@tolketeamet.dk.
Al tilsendt materiale behandles fortroligt.

Tolken har brug for en god stol under tolkningen. En kontorstol uden armlæn er bedst.

Tolkeopgaver

Tolketeamet leverer tolkning i alle situationer, blandt andet
• Tolkninger på arbejdspladsen, fx personalemøder, efteruddannelse, opstart i nyt job m.v.
• Sundhedssektoren, fx hospitalstolkninger, fødsler og lægebesøg
• Samtaler med fx psykolog, psykiater eller terapeut
• Møder med alle offentlige instanser, fx på socialforvaltninger og i Jobcentre
• Sociale tolkninger, fx familiefester
• Teoriundervisning og kørekort
• Uddannelsestolkning
• Kirketolkning
• Retstolkning og politiafhøring
• Konferencer, seminarer og møder i Danmark og udlandet

Sprog

Tolketeamet varetager en bred vifte tolkeopgaver mellem dansk og dansk tegnsprog og tegnstøttet kommunikation (TSK). Derudover leveres tolkning mellem dansk tegnsprog og følgende fremmedsprog:

  • Engelsk
  • Svensk
  • Norsk
  • Islandsk

Øvrige kompetencer

Tolkene i Tolketeamet efteruddanner sig løbende og har blandt andet gennemført kurser i fx tolkning i psykiatrien, fjerntolkning, retstolkning, tolkning for ofre for seksuelle overgreb, tolkning for døve flygtninge, og tolkning fra skandinavisk og engelsk til dansk tegnsprog. Derudover har vi alle stor erfaring med at tolke for døve der har særligt vanskeligt ved at forstå dansk, eller har andre sproglige og / eller kommunikative udfordringer. Tolketeamet fungerer som censor på Tegnsprogstolkeuddannelsen, UCC.

Hvornår bruges to tolke?

Der bruges to tolke til at løse opgaven, hvis tolkningen vurderes at være på højt fagligt niveau, hvis taletempoet er højt eller opgaven er af længere varighed. Tales der fremmedsprog bør opgaven løses af to tolke.

Ved opgaver, der ikke kan løses forsvarligt af en tolk, vil der blive sendt to tolke til tolkeopgaven.
Her beregnes der dobbelt takst pr. tolkeopgave.
Tolketeamet vejleder gerne om hvornår der bør bestilles to tolke til en opgave.

Tolkning i udlandet

I forbindelse med rejser i udlandet, bliver der altid indgået en særlig kontrakt om vilkårene for løsning af opgaven. I kontrakten aftales blandt andet refusion af udgifter til rejsetid, rammer for arbejdstid og for opgavens løsning i øvrigt.

Særlige udgifter, herunder til rejse og ophold samt timedagpenge efter Statens regler, skal dækkes udover tolketakst

Tavshedspligt

Tolkene i Tolketeamet er omfattet af tavshedspligt. Dette betyder at de implicerede parter til hver en tid kan regne med at tolken aldrig videregiver oplysninger om indhold eller parter i tolkningen. Læs mere her.